Kozia Łąka w Sieci Zagród Edukacyjnych

Zagrody EdukacyjneNasze gospodarstwo dołączyło właśnie do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Dzięki sieci, działalność edukacyjna i warsztatowa prowadzona wcześniej indywidualnie przez poszczególnych rolników (także u nas, w Koziej Łące), może być lepiej promowana i służyć większej ilości odbiorców – w tym np. szkół, turystów itd.

Więcej informacji o Sieci znaleźć można na stronie: www.zagrodaedukacyjna.pl oraz w materiałach promocyjnych i serii poradników.

O naszych działaniach w ramach Sieci oraz ofercie edukacyjnej Koziej Łąki będziemy informować na bieżąco.